English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Festival vědy a techniky pro děti a mládež 2015

EXPO SCIENCE AMAVET 2015

Národní kolo

23. a 24. dubna proběhlo v Praze národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kterého se zúčastnili i žáci naší školy: Lukáš Janecký (3A), Iveta Podhorná (4B) a Martin Chejn (4B). Lukáš Janecký se svým projektem obsadil 2. místo a zajistil si tak právo účasti na mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu. Iveta PodhornáMartin Chejn obsadili se svým společným projektem 9. místo.

Výsledková listina národního kola.

Žáci naší školy se ve dnech 19. a 20. 3. 2015 zúčastnili VIII. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o polsterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů.

Lukáš Janecký s projektem Příprava a charakterizace sloučenin prvků 1., 13. a 14. skupiny koordinovaných NCN chelatujícími ligandy a jejich potenciální využití jako iniciátorů při vzniku biodegradovatelných polymerů postoupuje do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 4 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia, dále obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč a zúčastní se Vernadského soutěže v Moskvě.

Iveta PodhornáMartin Chejn s projektem Vliv vnějších podmínek na objemovou aktivitu radonu a využití membránové separace postupují do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia.

Vladimír Horka s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia a obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč.

Jana MarečkováMichal Mach s projektem Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 1 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia.

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.