Česká verze


High School of Chemistry Pardubice

Contact information

SCHool ADDRESS Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
IDENTIFICAtion number 48161179
Legal Form state-funded organization
IZO Identification number 048161179
IZO Headquarter identification number 600012433
phone/Fax 464 629 668/464 629 667
Data Box  phzsyp7
Account Number 41339561/0100
Email spsch@spsch.cz
web www.spsch.cz

Headmaster – Ing. Jan Ptáček

Phone 464 629 665, 731 979 565
Email ptacek@spsch.cz

Statutory deputy headmaster – Mgr. Dita Sankotová
(operating issues)

phone  64 629 669, 739 451 248
Email sankotova@spsch.cz

Deputy headmaster – Ing. Miroslav Pavlata
(study issues)

phone 464 629 666, 603 339 920
Email pavlata@spsch.cz

Deputy headmaster – Mgr. Jarmila Polanská
(vocational training, quality manager)

phone 464 629 660
Email polanska@spsch.cz

Secretariat – Eva Hnilicová

phone 464 629 668
Email hnilicova@spsch.cz