English version


Pracovníci školy

Externí telefonní čísla 464 629 6xx
(telefonní čísla interních telefonických hovorů v budově školy 1xx)

Pedagogičtí zaměstnanci

  Jméno Funkce Telefon E-mail Kabinet
Pt Ing. Ptáček Jan ředitel školy 65 ptacek@spsch.cz H102
Sa Mgr. Sankotová Dita statutární zástupce ŘŠ 69 sankotova@spsch.cz H100
Pa Ing. Pavlata Miroslav zástupce ŘŠ 66 pavlata@spsch.cz H104
BaK Mgr. Bakulová Kateřina     bakulova@spsch.cz L341 
BaM Mgr. Bárta Martin třídní 1BC2 29 barta@spsch.cz H119
Bt Mgr. Bc. Bartáková Milena   55 bartakova@spsch.cz K361
Bd Bednářová Renata   54 bednarova@spsch.cz K168
Bk Běloušková Markéta   54 belouskova@spsch.cz K168
BeM Berková Miroslava   37 berkova@spsch.cz L145
Bl Ing. Bc. Blažková Hana třídní 1VK 55 blazkova@spsch.cz K361
Bo Bc. Bolech Petr   31 bolech@spsch.cz K260
BoA Ing. Boňatovský Aleš   74 bonatovsky@spsch.cz L142
Br Ing. Brachetková Věra   51 brachetkova@spsch.cz H205
Bu Ing. Burešová Marcela třídní 4A 33 buresova@spsch.cz K373
ČiA Ing. Čížková Andrea, Ph.D.   33 cizkova@spsch.cz K373
DaE Ing. Mgr. Dalecká Eva třídní 1D 72  dalecka@spsch.cz L133
DřJ Ing. Dřevikovský Jakub třídní 1B 72  drevikovsky@spsch.cz L133
Du Mgr. Dušek Michal třídní 2D 47 dusek@spsch.cz H114
DvP Bc. Dvořák Petr   74 dvorak@spsch.cz L142
Ge Mgr. Geřábek Jiří   79 gerabek@spsch.cz K261
Hv Mgr. Havel Cyril   62 havel@spsch.cz H305
HvL Ing. Havel Lukáš třídní 2A 71 lhavel@spsch.cz L337
Hav Mgr. Havlas Pavel třídní 4PO 62 havlas@spsch.cz H305
He Ing. Herudková Hana   64 herudkova@spsch.cz H106
Hf Mgr. Hoffmanová Leona třídní 3K1 54 hoffmanova@spsch.cz K168
HuL Mgr. Hubička Lukáš třídní 2K2 47 hubicka@spsch.cz H114
ChM Mgr. Chalupová Martina     chalupova@spsch.cz L330 
ChŠ Mgr. Chválová Šárka   75 chvalova@spsch.cz L231
JaJ Janáček Jindřich   73  janacek@spsch.cz K167 
JiD Ing. Jirouš David třídní 2BC1 79 jirous@spsch.cz K261
KaP Mgr. Kácovská Petra třídní 1PO 31 kacovska@spsch.cz K260
Kb Mgr. Karbaš Jaroslav třídní 1K2 47 karbas@spsch.cz H114
Kt Mgr. Katzerová Dana třídní 3A 61 dkatzerova@spsch.cz H208
Ka Ing. Katzerová Miroslava   63  katzerova@spsch.cz K265 
Kv Doc. Ing. Kaválek Jaromír, CSc.   79 jaromir.kavalek@upce.cz K261
Kl Ing. Klímová Drahomíra   56 klimova@spsch.cz K369
Kc Ing. Kopecký František   52 kopecky@spsch.cz H302
Ke Mgr. Korelová Zuzana třídní 4C 40 korelova@spsch.cz H202
Ko Mgr. Kosek Jakub   42 kosek@spsch.cz L140
Ku JUDr. Koubík Karel   39 koubik@spsch.cz H120
KoK Mgr. Kouřil Karel třídní 2BC2 29 kouril@spsch.cz H119
KrAl Mgr. Králíková Alena   75  kralikova@spsch.cz L231
KrZ Mgr. Kratochvíl Zdeněk   74 kratochvil@spsch.cz L142
KřL Ing. Křivčíková Lucie třídní 2B 71 krivcikova@spsch.cz L337
KřI Mgr. Křivková Ivana třídní 2K1 47 krivkova@spsch.cz H114
La Ing. Lacko Pavel   52 lacko@spsch.cz H302
Loh Mgr. Lohynská Pavlína třídní 3K2 34 lohynska@spsch.cz K366
LuF Ing. Lukaštík František   47 lukastik@spsch.cz H114
LuB Mgr. Lukešová Barbora   40 lukesova@spsch.cz H202
Ma Ing. Macků Eduard   31 macku@spsch.cz K260
MaP  Machačová Petra   44   K170
MaJ Mgr. Marková Jitka   29  markova@spsch.cz H119 
MaM Mgr. Mazalová Markéta   51 mazalova@spsch.cz H205 
NaJ Ing. Návesník Jakub     navesnik@spsch.cz L134
NeP Mgr. Nejtek Pavel   74 nejtek@spsch.cz L142
No Bc. Novák Roman   39 novak@spsch.cz H120
NoM Mgr. Novotná Michaela   71    L337 
HaM Novotná Monika   44    K170 
NoT Mgr. Novotný Tomáš třídní 2PO 62 novotny@spsch.cz H305
NoJ Ing. Nožka Jan   52  nozka@spsch.cz H302 
On Ing. Bc. Ondřejová Blanka   58 ondrejova@spsch.cz H308
Op Mgr. Oprchalská Markéta třídní 3PO 74 oprchalska@spsch.cz L142
OpI Ing. Oprchalský Ivo   74 oprchalsky@spsch.cz L142
Pv Pavlatová Renáta   37 pavlatova@spsch.cz L145
PeL Mgr. Pecina Ladislav   74 pecina@spsch.cz L142
Ing. Petrášová Taťána   33 petrasova@spsch.cz K373
PěM Ing. Pětivoká Miroslava třídní 2C 71 petivoka@spsch.cz L337
Pi Mgr. Pilná Renata třídní 2BS 47 pilna@spsch.cz H114
Po Mgr. Poláková Věra třídní 3B 51 polakova@spsch.cz H205
Pl Mgr. Polanská Jarmila   60 polanska@spsch.cz H105
PoP Mgr. Pospíchal Petr   75 pospichal@spsch.cz L231
SaC Saeed Kiyoko Christina   75  saeedkyioko@spsch.cz L231 
SeS Mgr. Semerádová Soňa třídní 1K1   semeradova@spsch.cz L330 
SchP Ing. Schod Pavel   73 schod@spsch.cz K167
SiM Ing. Simonová Marie   63 simonova@spsch.cz K265
Sk Skálová Michaela   41 skalova@spsch.cz K166
Sl Mgr. Slavíková Věra školní metodik prevence 56 slavikova@spsch.cz K369
SoJ Mgr. Sodomka Jan třídní 1C 72  sodomka@spsch.cz L133
SoL Mgr. Sotonová Lucie třídní 2POB 74 sotonova@spsch.cz L142
So Ing. Souradová Libuše ICT koordinátor 31 souradova@spsch.cz K260
StJ Mgr. Steidlová Jarmila     steidlova@spsch.cz  
Ing. Stočková Jana třídní 1A 48 stockova@spsch.cz H211
Še Ing. Šedová Jana třídní 3C, výchovný poradce, kariérový poradce 58 sedova@spsch.cz H308
Ši Ing. Šimůnková Zdeňka třídní 3BC2 48 simunkova@spsch.cz H211
SirM Mgr. Širšová Markéta třídní 3CHB 40 sirsova@spsch.cz H202
Šz Ing. Šlapák Zdeněk   55 slapak@spsch.cz K361
Šv Mgr. Švarcová Eva   61 svarcova@spsch.cz H208
Te Ing. Tefrová Markéta   59 tefrova@spsch.cz H311
To Mgr. Tomanová Iva třídní 3BC1 56 tomanova@spsch.cz K369
ToP Mgr. Touš Petr   29  tous@spsch.cz H119 
Tr Mgr. Troníčková Petra školní metodik prevence, výchovný poradce 61 tronickova@spsch.cz H208
Tk Třísková Iva   44 triskova@spsch.cz K170
Vl Bc. Valachovičová Iveta   41 valachovicova@spsch.cz K166
Va Mgr. Vališová Libuše třídní 1BC1 61 valisova@spsch.cz H208
VeV Velc Vítězslav   173 velc@spsch.cz K167
Vd Mgr. Vidrmová Jana třídní 4BC 34 vidrmova@spsch.cz K366
Vid Mgr. Víšková Dagmar     viskova@spsch.cz L341 
Vo Ing. Volejníková Alena třídní 4B 59 volejnikova@spsch.cz H311
Vr Vrbová Monika   54 vrbova@spsch.cz K168
Vs Vyskočilová Renata   44 vyskocilova@spsch.cz K170
Vy Mgr. Vyvlečková Renata třídní 3KPO 34 vyvleckova@spsch.cz K366
WeR Mgr. Weis Radek třídní 1COP 31 weis@spsch.cz K260
ZeM Mgr. Zelená Miroslava   42 zelena@spsch.cz L142
ZeA Bc. Zeman Aleš třídní 1BS 39 zeman@spsch.cz H120
* H = hlavní budova, K = křídlo navazující na hlavní budovu, L = trakt laboratoří

Provozní zaměstnanci

Jméno Funkce Telefon E-mail Místnost
Balcarová Viera uklizečka     L141
Brandová Dana kuchařka     kuchyň
Burešová Zdeňka laborantka 36   L331
Doležalová Hana kantýna 65, 75   kuchyň
Dutková Helena uklízečka     L141
Dvořáčková Květoslava kuchařka     kuchyň
Ing. Herudková Hana rozpočtářka 64 herudkova@spsch.cz H106
Hnilicová Eva sekretářka 68 hnilicova@spsch.cz H102
Hurychová Renata mzdová účetní 57 hurychova@spsch.cz H107
Chaloupková Radka vrátná 50   L141/K174
Holků Jaroslava kuchařka     kuchyň
Kamenická Alena uklízečka     L141
Ing. Katzerová Miroslava projekty 63 katzerova@spsch.cz K265
Klofandová Dáša uklízečka     L141
Kment Václav údržbář 72   L138
Koníř Josef školník 35 konir@spsch.cz L143
Kosinová Helena uklízečka     L141
Krauzová Věra laborantka 36 krauzova@spsch.cz L331
Matoušková Lenka   36    L331 
Odvárková Helena kuchyň     kuchyň
Picko Pavel vedoucí jídelny 45 picko@spsch.cz kuchyň
Bc. Pleskotová Kristýna koordinátor EVVO 42 pleskotova@spsch.cz L140
Pokorná Marcela vedoucí kuchařka 45   kuchyň
Rýglová Jaroslava kuchařka     kuchyň
Říhová Helena uklízečka     L141
Ing. Simonová Marie administrativní pracovník 63 simonova@spsch.cz K265
Sopóciová Pavlína uklizečka     L141
Šebková Jaroslava kuchařka     kuchyň
Štumpfová Alena vrátná 50   K175
Voženílková Jitka pokladna, stravování 46 vozenilkova@spsch.cz H117
Bc. Zabilanská Hana účetní 43 zabilanska@spsch.cz H118
Žádníková Ľubomíra kuchařka     kuchyň
* H = hlavní budova, K = křídlo navazující na hlavní budovu, L = trakt laboratoří