English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní parlament

Aktuální informace


Ve školním roce 2016/2017 parlament pracuje od září, schází se každý měsíc o velké přestávce v učebně biologie ODB3.

Ve školním roce 2015/2016 pracoval parlament od 10. října 2015, kdy se poprvé sešli zástupci jednotlivých tříd a scházeli se přibližně každý měsíc.

Ve školním roce 2013/2014 pracoval parlament od 17. prosince 2013, kdy se poprvé sešli zástupci jednotlivých tříd.

Cílem parlamentu mělo být především zlepšení komunikace mezi studenty a učiteli, řešení, případně účast studentů na řešení problémů, které se jich přímo dotýkají, dále rozvíjení komunikačních dovedností, asertivního chování a pravidel slušného chování. Školní parlament se scházel víceméně pravidelně jednou za měsíc vždy v úterý od 16 hodin v učebně ODB3 (podle aktuálnosti řešených témat).