English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Třídní schůzky

Termín Čas Třídy
11. 11. 2016 16.30 všechny třídy
17. 3. 2017 16.30 4A, 4B, 4C, 4BC, 4PO, 2BS
7. 4. 2017 16.30 1. až 3. ročníky
16. 6. 2017 15.30 budoucí 1. ročníky

V případě potřeby je možné domluvit si schůzku s konkrétním vyučujícím i mimo uvedené termíny.