English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Evropská spolupráce

Er

Období realizace projektu: 1. 9. 2016–31. 8. 2017

Tento projekt vznikl v rámci programu Erasmus+ a je zaměřen na mobility pracovníků škol. Jeho záměrem je iniciovat osobní i profesní rozvoj účastníků, rozvoj kvality školy, přenos nových trendů v odborném vzdělávání prostřednictvím zahraniční spolupráce a zkvalitnění a zatraktivnění výuky prostřednictvím spolupráce s jinými evropskými zeměmi.

V projektu se zaměříme na zlepšování kompetencí projektového manažera a týmu pro mezinárodní spolupráci, na posilování evropské dimenze ve vzdělávání, zvyšování jazykových kompetencí vyučujících, hledání nových partnerů pro spolupráci, navyšování počtu projektů mobilit a partnerství.

Čtyři naši pracovníci se zúčastní kurzů „Networking Week: Erasmus+/Horison 2020“ a „Securing EU Funding for 2014–2020: The Key to Success“, kde získají nové zkušenosti s psaním a řízením projektů, získají nové kontakty, nápady a příklady, i partnery pro další spolupráci. Poznají úroveň spolupráce škol a dalších sociálních partnerů, zvýší svou motivaci pro další spolupráci na evropské úrovni. Projekt je zaměřen na podporu a prohloubení kompetencí našich vyučujících jak v profesní oblasti, tak i v oblasti jazykové a kulturní. Účastníci využijí zahraniční mobility k tomu, aby se zaměřili na konkrétní způsoby, postupy a metody, které zahraniční partneři používají při tvorbě a řízení projektů, a tyto zkušenosti a nové trendy přenesli a zařadili do své každodenní práce.