English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Zahraniční mobility žáků a učitelů – Erasmus+ KA1

Er

Program Erasmus+, klíčová akce KA1 (Vzdělávací mobilita jednotlivců)

Program Erasmus+  má na škole už devítiletou kontinuální tradici. Díky programu můžeme vysílat své žáky na krátkodobé (dvou či třítýdenní) zahraniční odborné stáže do různých evropských zemí. Žáci absolvují odborný program na některé partnerské odborné škole, technické fakultě či v podniku. Do stáží jsou zapojováni žáci všech oborů vyučovaných na škole. Veškeré náklady jsou hrazeny z grantu.

V letošním školním roce bude realizováno celkem 10 běhů, a to do šesti evropských zemí (Slovensko, Velká Británie, Německo, Kypr, Itálie, Španělsko).  V letošním roce vycestuje celkem 50 žáků, převážně z 3. ročníků.

běh obor termín počet žáků
Slovensko – Bratislava
SOŠ Beauty and Care
KAD 6. 11.–19. 11. 2016 5
KOS 1
Slovensko – Bratislava
SOŠ Chemická
CHE 6. 11.–19. 11. 2016 
Slovensko – Žilina
Žilinská univerzita, Fakulta bezpečnostního managementu
BPČ  6. 11.–19. 11. 2016 
Velká Británie – Plymouth
Plymouth University, College
CHE  13. 11.–3. 12. 2016 
Slovensko – Žilina
SŠ Požární ochrany
PO  20. 11.–3. 12. 2016 
Německo – Drážďany
SBG Dresden
CHE  27. 11.–10. 12. 2016 
Kypr – Nicosia
University of Nicosia
CHE  8. 1.–21. 1. 2017 
Slovensko – Bratislava
SOŠ Chemická
BPČ  12. 3.–25. 3. 2017 
Itálie – Padova
IIS Scalcerle
CHE  březen/duben 2017 
Španělsko – Cartagena
CNFPO
CHE  březen/duben 2017 

Články o stážích realizovaných ve školním roce 2015/2016

Stáž žáků oboru Požarní ochrana na Slovensku

Ve dnech 11. 10.–24. 10. 2015 jsme se my, čtyři studenti oboru Požární ochrana, zúčastnili odborné stáže na SOŠ stavební ve slovenském městě Žilina. Zázemí jsme měli na internátě na stavební škole, kde jsme se i stravovali. Se stravou a ubytováním jsme byli velmi spokojeni. Učitelé mistři i studenti byli velmi ochotní a milí.

Pracovní program byl velmi zajímavý a dost nabitý, takže jsme se nenudili. Pracovní podmínky a technologie byly na úrovni. Program probíhal na svářečské škole, na stavební průmyslovce a na HZS. Účastnili jsme se odborného výcviku hasičů při nácviku dekontaminace, nácviku záchrannářských prací. Vyzkoušeli jsme si výcvik v polygonu. Trénovali jsme na “nekonečném” žebříku a na běžícím pásu Pracovali jsme na dílnách. Celý první týden jsme se účastnili odborné praxe studentů 4. ročníku.

Následující týden byla naše praxe přímo v Žilině ve svářečské škole, kde jsme se učili různé techniky sváření, které se nám budou v naší práci určitě hodit. Na odpoledne a na víkend pro nás připravili bohatý doprovodný program ve kterém jsme se podívali třeba na hrad Strečno, Oravský Podzámok, Rajecké Teplice, Hasičské muzeum, výstava Titanicu v Bratislavě, ale také jsme si zahráli bowling nebo paintball.

Závěrem lze konstatovat, že jsme se naučili novým věcem a technikám, získali jsme nové přátele, zkušenosti do života a užili si také spousty legrace. Tato stáž nám přinesla mnoho zkušeností a dalším studentům ji můžeme jen a jen doporučit. 

Studenti: Lucie Roškotová, Anna Kropáčková, Patrik Kligl, Michal Krupka

Stáž žáků Aplikované chemie v Německu

V rámci projektu Erasmus+ jsme dne 25. 10. 2015 vyrazili v sestavě: Jan Kalous, Vojtěch Nejman, Michal Kočí a Daniel Andrusiv do německých Drážďan na odbornou stáž. Ubytováni jsme byli v prostorách výukového centra SBG (Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH), kde jsme měli zajištěno i stravování.

Náplní prvního týdne byly Organické syntézy. Prováděli jsme syntézu kyseliny acetylsalicylové a 4-acetamidobenzoové, benzylmočoviny a syntézu 1,5-difenyl-1,4-pentadien-3-onu. Náplní druhého týdne byla mikrobiologie. Na druhý týden za námi přijela také Ing. Lucie Křivčíková, která nám byla radou v mikrobiologických laboratořích, se kterými jsme dosud neměli žádné zkušenosti. Zde jsme si vyzkoušeli např. Gramovo barvení, očkování agaru a další práce.

Volný čas jsme trávili prohlídkami místních památek a o víkendu jsme zavítali také do muzeí, např. muzea německé armády se spoustou zajímavých exponátů či muzea techniky, včetně IQ parku.

Během stáže jsme si zdokonalili naši angličtinu, získali jsme nové zkušenosti z práce v mikrobiologických a organických laboratořích. Poznali jsme krásy Drážďan.

Stáž jsme si všichni moc užili, vše jsme zvládli bez komplikací.

Stáž žáků oboru Aplikovaná chemie a žáků oborů Kadeřník a Kosmetické služby na Slovensku (Bratislava)

Ve skupině žáků oboru Aplikovaná chemie jsme byli: Aneta Fialová, Adéla Stýblová, Jan Mlynář a Adam Urbanec. Pracovali jsme v laboratořích Stredné odborné školy chemické. První týden si vyzkoušeli stanovení bílkovin pomocí Lowryho metody, chelatometrické stanovení vápníku, stanovení oxidu siřičitého ve víně titračně, stanovení aktivity rostlinné katalázy a stanovení cholesterolu. Druhý týden se opět věnovali práci v laboratoři: příprava 5,5-difenylimidazolidinu-2,4-diónu, stanovení peroxidového čísla tuků, syntéza oxidu titaničitého a syntéza benzokainu, což je lokální anestetikum používané v zubním lékařství.

Ve skupině žáků oborů Kadeřník, Kosmetické služby jsme byli: Kristýna Vajrauchová, Michaela Pártlová, Tereza Karlíková, Veronika Plotzová, Lucie Vrtáčková, Romana Čamborová. Stáž probíhala v kosmetických a kadeřnických salónech střední odborné školy Beauty and Care.
Ve volném čase jsme absolvovali kulturní program. Ve středu jsme navštívili výstavu s názvem Titanic. Dozvěděli jsme se zajímavosti o stavbě Titanicu a okolnostem jeho potopení. Ve čtvrtek večer se byli podívat do centra Bratislavy a na Bratislavský hrad.

O víkendu jsme jeli do Vídně s panem Ing. Pavlatou, kde navštívili muzeum války Kriege gehören ins muzeum.

Stáž žáků oboru Aplikovaná chemie na Kypru

I v letošním roce se díky zapojení školy do programu Erasmus+ konají zahraniční stáže které nám, studentům, umožňují na krátký čas se vzdělávat v zahraničí. Naše stáž se konala od 17. do 30. ledna 2016 v hlavním městě Kypru, Nikosii. Praxe probíhala na University of Nicosia.

Hotel Asty, ve kterém jsme byli ubytováni, se nachází dva kilometry od univerzity a dva kilometry od centra města, a proto jsme se každé ráno nechali odvézt hotelovou taxi službou na univerzitu, zpáteční cestu jsme šli pěšky. V hotelu nám ochotně vyšli s čímkoli vstříc a anglicky jsme se bez problémů vždy domluvili.

Naší školitelkou na univerzitě byla Dr. Zoi Konsoule. První den nás Zoi provedla celým areálem školy a seznámila nás s vybavením laboratoří a naším rozvrhem. Myslím, že si můžu dovolit mluvit za všechny účastníky stáže, když řeknu, že jsme lepšího učitele již dostat nemohli. Zoi nám vždy všechno ukázala, vysvětlila a, pokud nastal jakýkoliv problém, ochotně nám pomohla. Poradila nám i s výlety. Zkrátka jsme se na ni mohli obrátit kdykoli, s čímkoli. Nemohli jsme odmítnout ani její milé pozvání do kavárny (poslední den po laboratořích jsme ji na oplátku pozvali my), kde jsme porovnávali naše kultury a zvyklosti.

Laboratorních cvičení jsme dělali dvanáct. Dělali jsme práce jak z fyzikální chemie a analytiky, tak i dvě práce z organické chemie. Například určování hustoty nejen kapalin, ale i hliníkových tyček. Krásně barevná práce byla určování množství kyseliny citronové v citrusech a spektofotometrie, kde jsme zjišťovali koncentraci roztoku modré skalice. Vyzkoušeli jsme si i aldolovou kondenzaci a syntézu aspirinu. Při určování neutralizačního tepla jsme byli trochu zaskočeni konstrukcí kalorimetru. Sestavili jsme si ho každý sám ze dvou polystyrenových kelímků a kusu kartonu, ale na určení, zda je reakce izotermická či endotermická, nám tato zjednodušená verze postačila. Všechny práce byly velmi didaktické a dobře se na nich vysvětloval princip.

Začínali jsme v deset hodin a končili přibližně ve dvanáct, kdy jsme se šli naobědvat do univerzitní jídelny. Poté jsme měli volno na odpočinek a přípravu na druhou laborku. Druhou práci jsme začínali ve dvě hodiny. Měli jsme také dvakrát volné dopoledne a to jsme využili k výletům do centra Nikosie nebo k návštěvě nedalekého archeologického muzea.

Volné víkendové dny jsme využili k cestování po Kypru. Navštívili jsme města Pafos, Ayai Napu, Larnaku a podrobně prozkoumali památky a muzea centra Nikosie.

Stáž se nám všem moc líbila. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám umožnili stáž na Kypru, především paní učitelce Ing. Šedové, která nám vše zajistila a domluvila a panu řediteli Ing. Ptáčkovi, který nás doprovázel (pouze čtyři dny, poté nás ponechal samotné) a se vším nás první dny seznámil. Moc děkujeme.

Anna Marušková, Anna Rejzková, Jakub Sedláček a Martin Doležal

Stáž žáků Aplikované chemie v Itálii

Díky projektu Erasmus+ jsme 6. 3. 2016 odletěli v sestavě: Denisa Cabalková, Ivana Čečerová, Veronika Faltusová a Nikola Pyszná za doprovodu Ing. Jana Ptáčka do italského města Padovy na odbornou stáž. Ubytováni jsme byli v prostorách čtyřhvězdičkové hotelu Plaza v centru Padovy.

Naší stáž jsme absolvovali na střední škole Istituto di Istruzione Superiore Pietro Scalcerle, pod vedením učitelů Mirco Cesara a Elizabetty Lorenzoni. Náplní stáže byla Instrumentální chemie, konkrétně chromatografické a spektroskopické metody. Vyzkoušeli jsme si práci s plynovým a kapalinovým chromatografem, také s atomovým absorbčním spektrometrem nebo UV/VIS spektrofotometrem. Zjišťovali jsem například obsah mědi ve víně, obsah zinku ve vlasech nebo obsah kofeinu v kávě a energetických nápojích, analyzovali jsme směs alkoholů.

Volný čas jsme trávili prohlídkami místních památek, návštěvou termálních lázních a také nakupováním ve skvělých padovských obchodech. O víkendu jsme zavítali také do Benátek, kde jsme prozkoumali všechny zapadlé uličky a úžívali si skvělého, slunečného počasí.

Během stáže jsme si zdokonalili naši angličtinu, získali jsme nové zkušenosti z práce v instrumentální laboratoři. Poznali jsme krásy Itálie.

Stáž jsme si všichni moc užili a moc děkujeme za příležitost.

Denisa Cabalková, Ivana Čečerová, Veronika Faltusová a Nikola Pyszná

Mikrobiologická stáž – Granada, Španělsko

Naše cesta začala 6. 3. 2016 v neděli, kdy jsem v odpoledních hodinách opustili Prahu vzletnutím letadla. Letěli jsme do Bracelony a z Bracelony do Granady. Ve večerních hodinách jsme se dostali autobusem do centra města a šli spát.

V pondělí ráno jsme řešili náš vzdělávací program pro nasledující dva týdny. Konečné rozhodnutí znělo: první týden prohlídky vyzkumných center a vysokých škol, druhý týden praxe v Biotu. Odpoledne nám byla ukázana krásná Granada.

V úterý ráno jsme vstali brzy a odjely na prohlídku Univerzity v Jaenu. Tato škola nás velice nadchla. Okouzlilo nás jezírko s vodopádem, kde si studenti odbírají vzorky mikroorganismů, laboratoře, učitelé i budovy školy. Naobědvali jsme se v Martos, kde jsem měli odpoledne prohlídku firmy na testování olivového oleje. Co by to bylo za návštěvu Španělska bez ukázky oliv?

Ve středu jsme si prošli tzv. cikánskou čtvrť s malovanými domky a vyšli si na Sacromonte. Také jsme navšívili biotechnologickou společnost, která se vyrábí léky na různé choroby.
Čtvrtek jsme strávili ve věděckém parku v Granadě, který by se dal přirovnat k IQ parku v České Republice, jen byl hodně větší a lepší.

V pátek jsme byli na exkurzi ve společnosti CIDAF, která se zabývá výrobou funkčních potravin.
Končně nastal víkend a my jsme celou sobotu strávili na pěším výletě v pohoří Sierra Nevada. Počasí nám přálo, bylo krásně jasno a sluníčko pálilo. Pálilo ale hodně a všechny jsme si odvezli spáleniny.

Další týden nastala naše praxe v BIOTu. Vyzkoušeli jsme si vytvoření mikrobiologického prostředí, různé druhy očkování, stěry vzorků, poznávání mikroorganismů, jejich počítání a přepočty.

V pátek jsme po praxi odjeli do města Salobreña, které se nachází u moře. Zaplavali jsme si v moři, poté jsme si dali dobré jídlo v restauraci na pobřeží a vratili se sbalit se na cestu domů…
Stáž je úžasný způsob, jak poznat nové lidi, kulturu, jídlo, zemi a naučit se něco nového. Granada se pro mě stala místem, kam se ráda jednou vrátím.

Barbora Hejtmánková, 2. B

granada2

Prezentace ze stáží