English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Úspěch v SOČ

Absolvent naší školy Adam Urbanec (žák letošní třídy 4A) se umístil na třetím místě na celostátní přehlídce soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), která se uskutečnila 16.–18. 6. v Boskovicích.

Adam soutěžil v oboru chemie s prací „Příprava derivátů diketopyrrolopyrrolu pomocí cross-couplingových reakcí“ a dostal se do širší nominace pro zahraniční soutěž.

TFA Dubno 2017

Letošní Středoškolské mistrovství ČR v TFA, které proběhlo 16. června opět v Dubně, se našim reprezentantům nepodařilo tak, jak si přáli a jak jsme si v posledních ročnících zvykli. V letošní konkurenci se v kategorii dorostenci nejlépe umístil Radek Shejbal, který skončil na šestém místě. Ostatním klukům pak čas zhoršily trestné body nebo chybějící síly v boji s překážkami na trati. Lépe se pak vedlo našim reprezentantkám – děvčata dosáhla na druhé a třetí místo v kategorii střední školy – ženy. Jmenovitě to byla Denisa Binková, která si odvezla stříbrnou medaili a Anna Kropáčková, která vybojovala bronz. Jen o dvě sekundy pomalejší čas, který způsobil pád na bariéře, měla Eliška Andrýsová, která, nebýt onoho nešťastného upadnutí za bariérou, mohla svoji kategorii vyhrát! Ale protože na „kdyby“ se nehraje, měla tentokrát pouze nepopulární bramborovou medaili za 4. místo. Ještě je třeba dodat, že Denisa se umístila na druhém místě i v kategorii ženy, kam se započítávaly výsledky všech žen, nejen těch ze středních škol!

I když jsme do Dubna odjížděli s poměrně vyššími cíli a pomýšleli jsme na lepší umístění, musíme přiznat, že v letošní konkurenci jsme k favoritům mezi dorostenci nepatřili. I tak ale kluci i děvčata předvedli, že tato disciplína jim není cizí a jejich předsevzetí, že budou na příští ročník víc trénovat, je příslibem, že snad příště pojedeme domů opět ověnčeni medailemi.

Ráda bych všem šesti klukům a čtyřem děvčatům, kteří naši školu reprezentovali, poděkovala a popřála hodně úspěchů v dalších soutěžích TFA, kterých se budou účastnit!

Mgr. Markéta Oprchalská

Generální ředitel SYNPO, a. s. odměnil tři studenty chemické průmyslovky za nejlepší odborné práce!

Společnost SYNPO, a. s. je významným partnerem školy, spolupráce probíhá v několika rovinách. Jednou z forem podpory škole je soutěž „O ceny společnosti SYNPO“, ve které tato společnost odměňuje nadané studenty školy za jejich aktivity na poli chemie. V letošním školním roce se uskutečnil již dvanáctý ročník této soutěže. Výsledky letošního ročníku soutěže vyhlásil osobně generální ředitel společnosti SYNPO a.s., pan Ing. Jan Hyršl, CSc. u příležitosti slavnostního předávání maturitních vysvědčení, které se konalo 6. června 2017 v kongresovém sále Atrium Palace Pardubice. Za nejlepší odbornou práci a dosažené úspěchy získal první místo v soutěži Petr Leinweber, student 4. B. Generální ředitel SYNPO, a.s. předal Petrovi Zlatý diplom a finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Druhé místo a tedy Stříbrný diplom spojený s odměnou ve výši 10 tisíc korun získal Adam Urbanec, student 4. A. Třetí místo v soutěži obsadila Hedvika Čapková, studentka třídy 4. B, která získala Bronzový diplom a odměnu 5 tisíc korun.

Vítězům soutěže gratulujeme a společnosti SYNPO, a.s. děkujeme za podporu nadaných žáků naší školy. Děkujeme rovněž Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na jejichž pracovištích byly všechny tyto odborné práce (a mnohé další) realizovány.

Děkujeme.

Ing. Jana Šedová

Žáci SPŠCH budou soutěžit o ceny společnosti SYNPO, a. s.

Synpo, akciová společnost, a Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích společně vyhlásily „Soutěž o ceny společnosti SYNPO, a. s.“, ve které odměňuje nejlepší žáky školy za jejich úspěchy aktivity na poli chemie. Cílem soutěže je podpořit studium tohoto velmi důležitého vědního oboru a odměnit žáky za vynikající studijní výsledky a úspěchy dosažené v oborových soutěžích.

O ceny mohou soutěžit žáci 3. a 4. ročníku, kteří se zúčastní programu Středoškolské odborné činnosti, Amavet, chemické olympiády nebo jiných soutěží. O vítězích rozhodne porota složená ze zástupců SPŠCH, Univerzity Pardubice a společnosti SYNPO. Vítězové budou vyhlášeni na slavnostním předávání maturitních vysvědčení. První cenou je Zlatý diplom společnosti SYNPO, jehož udělení je spojeno s finanční odměnou 15 tisíc Kč, druhou cenou je Stříbrný diplom a finanční odměna 10 000 Kč, třetí cenou je Bronzový diplom a finanční odměna 5 000 Kč. Po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže ředitelem společnosti následuje vždy raut za účasti všech soutěžících a rodičů těchto žáků a rovněž zástupců obou institucí.

SYNPO, a. s. v současné době zaměstnává 40 absolventů SPŠCH Pardubice, z nichž někteří jsou ve vedoucích pozicích ve výzkumu a vývoji. Jde o absolventy, kteří pokračovali ve studiích na vysokých školách i v postgraduálním studiu a následně zůstali u chemie v Pardubicích. Rovněž ředitel společnosti Ing. Jan Hyršl je absolventem průmyslovky a ke škole má vřelý vztah. Díky němu je spolupráce mezi SPŠCH Pardubice a SYNPO nadstandardní a probíhá v několika rovinách.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice má rovněž velké zásluhy v této soutěži. Většina prací SOČ se koná právě na pracovištích FCHT UPce. Studenti se svými odbornými pracemi dosahují vynikajících výsledků ve všech kolech soutěže SOČ, včetně národního.

Ing. Jan Ptáček, ředitel SPŠCH Pardubice

Národním kolo Chemické olympiády

Nejlepší chemici ze středních škol se už po 53. utkali v Národním kole Chemické olympiády. Soutěž hostila VŠCHT Praha spolu s UnipetrolemUniverzitním centru v Litvínově ve dnech od 23.–26. 1. 2017. Kromě soutěže byl pro studenty připraven bohatý vedlejší program.

Anna Rejzková, žákyně naší školy, se umístila na třetím místě v kategorii E.

Gratulujeme!

Konečné druhé místo na florbalovém turnaji

Dnes (14. 12. 2016) naši chlapci odehráli zápasy finálové skupiny o celkové pořadí a postup do krajského kola. Florbalový turnaj byl součástí sportovní olympiády středních škol.

Výsledky:

  • SPŠCH – AGYS   2:0
  • SPŠCH – Gymnázium Dašická   1:1
  • SPŠCH – SPŠPaS   6:3
  • SPŠCH – SOU Plynárenské   5:3
  • Finálové utkání: SPŠCH – Gymnázium Mozartova  3:3 po nájezdech 3:4

Nakonec o celkovém vítězi turnaje a postupujícím do dalšího kola rozhodl jediný rozhodující nájezd, který úspěšně zakončili naši finálový soupeři. Každopádně chlapcům blahopřejeme k vynikajícímu druhému místu a pevně věříme, že nás nadále budou reprezentovat na dalších soutěžích.

Na florbalovém turnaji nás reprezentovali:

Emlar Dominik – 15 branek, Savický Jan – 8 branek, Kalous Radim – 5 branek,
Zajíček Tomáš – 4 branky, Dominikus David – 2 branky, Jakeš Tomáš – 2 branky,
Kudláček Aleš – 1 branka, Vejvara Dominik – 1 branka, Macháček Ondřej – 2 branky,
Petrus Martin – 1 branka, Brunclík Josef a Chládek Jakub.

img_2127-2

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Krajské kolo chemické olympiády nejvyšší kategorie E se konalo v sobotu 10. prosince 2016 v laboratořích a učebnách Univerzity Pardubice.

Naši žáci se umístili v 53. ročníku chemické olympiády takto:
1. místo – Anna Rejzková, 4B
2. místo – Ivana Čečerová, 4C
3. místo – Petra Grossová, 3C

Anička Rejzková se stala absolutní vítězkou Krajského kola CHO v Pardubickém kraji pro kategorie A a E.

Blahopřejeme a držíme palce k případnému postupu do národního finále!

cho_1

Úspěšný postup do dalšího kola FLORBAL CHALLENGE

Dnes (tj. 12. 12. 2016) žáci z prvních a druhých ročníků úspěšně reprezentovali naši školu na florbalovém turnaji FLORBAL CHALLENGE.

Po vítězných zápasech:

  • SPŠCH – Delta 3:0,
  • SPŠCH – SOU Plynárenské 2:0,
  • SPŠCH – SOUz Chvaletice 10:1 

postoupili z prvního místa do dalšího kola. Společně s nimi ještě postoupili chlapci z Gymnázium Mozartova a SOU Plynárenského učiliště.

Naši školu reprezentovali: 

Brunclík Josef, Vančura Adam, Gregor Milan, Blažek Martin, Formánek Radek, Filip Tomáš, Vašek Ladislav, Zástěra Zdeněk, Naštický Jiří, Rakovský Martin, Hájek Jakub-1, Hájek Jakub-2, Moravec Jakub, Deml Richard, Chládek Jakub.

florbal-2016-12-12-tn 

Mladý módní tvůrce 2016

1.12. 2016 se v Jihlavě konala soutěž Mladý módní tvůrce. Zúčastnily se jí žákyně oboru Kosmetické služby v kategorii make-up na téma Půlnoční zahrada Karolína Arltová s modelkou Lucií Piknovou a obsadily 7. místo. Za obor Kadeřník v účesové tvorbě na téma Africké kmeny obsadila 14. místo Veronika Maňurová.

Výsledky 38. ročníku SOČ

V rámci 38. ročníku SOČ soutěžilo 13 žáků naší školy v oborech chemie, fyzika a strojírenství. Byli to žáci třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru aplikovaná chemie. Do krajského kola postoupili Věra Dontová, Jana Marečková, Sabina Vebrová, Hedvika Čapková, Tomáš Kotačka, Lukáš Janecký, Karel Bartoš, Daniel Kouba a Martin Kolář, přičemž žák třídy 4A Karel Bartoš zvítězil v oboru chemie. Poté se zúčastnil celostátní přehlídky SOČ v Hradci Králové kde obsadil 6. místo.