English version

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

2. kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení pro maturitní obory Aplikovaná chemie, Požární ochrana a Kosmetické služby se bude konat dne
9. května 2014.

Stále přijímáme také na tříletý učební obor Chemik, který je podporován stipendijním řádem Pardubického kraje.

Přihlášku zašlete poštou nebo osobně přineste nejpozději do
5. května 2014 na sekretariát školy, denně od 7 do 16 hodin.

Přihlášky pro jednotlivé obory lze vytisknout zde.