English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nejaktuálnější informace

Vážení rodiče, milí žáci,
vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0.00 do dne 1. listopadu 2020 do 23.59 provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve školách podle školského zákona.

Od tohoto dne přecházíme plně na distanční výuku, která je ze zákona povinná. Praktické vyučování ve škole probíhat nebude. Výuka bude probíhat podle upraveného rozvrhu pro distanční výuku, který je zveřejněn na webových stránkách i v aplikaci Bakaláři, a to prozatím do pátku 23. 10. 2020.

Ve školách i školských zařízeních i nadále platí povinnost nosit zakryté dýchací cesty.

I nadále je umožněno stravování žáků ve školní jídelně. Výdej obědů bude probíhat v době od 11.00 do 12.30. Odhlásit oběd je možné v den oběda do 7.00.

O dalším průběhu a změnách budeme informovat.

 

Přeji Vám všem pevné zdraví.

Ing. Jan Ptáček, ředitel školy


 

Na základě upřesňujících informací z MŠMT uvádíme odkaz na nově přijatý zákon a informaci k tomuto zákonu.