English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Festival vědy a techniky Pardubického kraje

Žáci naší školy se ve dnech 21. a 22. 3. zúčastnili 6. ročníku soutěže Expo Science AMAVET, která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o posterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. V letošním roce se soutěže účastnilo více než 200 soutěžících. Naši studenti dosáhli významných úspěchů.

Vojtěch Dočekal s projektem Příprava enantioselektivních katalyzátorů odvozených od amidů kyseliny (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-karboxylové postoupil do národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2013 svým projektem si zajistil právo účasti na mezinárodní Vernadrského soutěži konané 8. – 13. 4 v Moskvě, získal 1. místo Ceny děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, byl oceněn cenami od firem Contipro GROUP s. r. o. Dolní Dobrouč a Foxconn Cz s. r. o. Pardubice.

Jan Kujan a Ondřej Vodehnal s projektem Stanovení OAR ve školských zařízeních Pardubického kraje postoupili do národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2013, získaly 2. místo Ceny děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a obdrželi Cenu děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

Martin Lelek s projektem Imobilizace enantioselektivního katalyzátoru na polymerní nosič postoupil do národního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 2013, získal 3. místo Ceny děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a byl oceněn firmou Contipro Group s. r. o. Dolní Dobrouč.

Kateřina Jarešová a Daniel Novotný s projektem Vliv druhu a koncentrace plniva na mechanické vlastnosti nanostrukturovaných polymerů postupují do národního kola EXPO SCIENCE AMAVET 2013 a získali 3. místo Ceny děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Jaroslava Sadílková a Linda Trejtnarová s projektem Vliv řezacích podmínek na kvalitu řezu nanostrukturovaných polymerů pro studium na AFM, získali 3. místo Ceny děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.