English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Středoškolská odborná činnost 2013 (SOČ)

Ve školním roce 2012/2013 obhajovalo práci SOČ celkem 13 studentů v oborech Chemie a Ekologie. Všech 10 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola.

Celostátní kolo (výsledková listina)

Dne 14. – 16. 7. se žáci Jan Kujan a Ondřej Vodehnal zúčastnili celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti v Brně, kde se umístili na 7. místě v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí.

K vynikajícímu umístnění gratulujeme!

Krajské kolo (výsledková listina)

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do národního kola SOČ

03
chemie
Klára Krejčíková Charakterizace chalkogenidových skel  3. místo nepostupuje
03
chemie
Petr Vosáhlo Zvyšování adheze epoxidových pryskyřic k problematickým substrátům  4. místo nepostupuje
03
chemie
Jan Hanus Syntéza klíčových intermediátů pro cílenou přípravu substituovaných 2-hydroxy-N [1(2-hydroxyfenylamino)1-oxoalkan-2-yl] benzamidů  nesoutěžil nepostupuje
 03
chemie
Vojtěch Dočekal Příprava enantioselektivních katalyzátorů odvozených od amidů kyseliny (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-karboxylové  2. místo postupuje/licitace
08 ochrana ŽP Ondřej Vodehnal, Jan Kujan
Radonový průzkum ve školských zařízeních Pardubického kraje  1. místo postupují

Okresní kolo (výsledková listina)

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do krajského kola SOČ

03
chemie
Klára Krejčíková Charakterizace chalkogenidových skel  2. místo postupuje
03
chemie
Petr Vosáhlo Zvyšování adheze epoxidových pryskyřic k problematickým substrátům  3. místo postupuje
03
chemie
Jan Hanus Syntéza klíčových intermediátů pro cílenou přípravu substituovaných 2-hydroxy-N [1(2-hydroxyfenylamino)1-oxoalkan-2-yl] benzamidů  4. místo nepostupuje
 03
chemie
Kateřina Jarešová, 
Daniel Novotný
Vliv druhu a koncentrace plniva na mechanické vlastnosti nanostrukturovaných polymerů  5. místo nepostupují
 03
chemie
Veronika Krejčíková Sorpce těžkých kovů pomocí iontoměničů  6. místo nepostupuje
 03
chemie
Martin Lelek Imobilizace enantioselektivního katalyzátoru na polymerní nosič  7. místo nepostupuje
 03
chemie
Jakub Dlabka Využití nanočástic ke snížení hořlavosti epoxidových pryskyřic  8. místo nepostupuje
 03
chemie
Jaroslava Sadílková, 
LindaTrejtnarová
Vliv řezacích podmínek na kvalitu řezu nanostrukturovaných polymerů pro studium na AFM  9. místo nepostupují
08 ochrana ŽP Ondřej Vodehnal, Jan Kujan Radonový průzkum ve školských zařízeních Pardubického kraje  1. místo  postupují