English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Den požární ochrany

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ se Střední průmyslová škola chemická Pardubice podílela na propagaci tohoto projektu Dnem požární ochrany, který se konal 12. června 2014 v Pardubicích. Akce byla zaměřena na žáky ZŠ, kde si mohli vyzkoušet požární útok a byli seznámeni s jednoduchými chemickými pokusy, které simulovaly nebezpečné vlastnosti chemických látek.