English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Exkurze do CHKO

Žáci druhých ročníků se v týdnu od 16. do 20. června 2014 zúčastnili dvoudenních exkurzí do vybraných CHKO ČR. Součástí exkurzí bylo seznámení se s místní faunou a flórou a přednáška odborného pracovníka CHKO.

Tyto exkurze proběhly v rámci projektu „Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
opvk_01