English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Exkurze do CHKO

Žáci druhých ročníků se v týdnu od 16. do 20. června 2014 zúčastnili dvoudenních exkurzí do vybraných CHKO ČR. Součástí exkurzí bylo seznámení se s místní faunou a flórou a přednáška odborného pracovníka CHKO. Tyto exkurze proběhly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. opvk_01

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.