English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

O cenu společnosti Synpo

Ve školním roce 2013/2014 proběhl již sedmý ročník soutěže „O cenu společnosti SYNPO“, ve které SYNPO a. s. odměňuje tři nejlepší studenty naší školy za jejich úspěchy na poli chemie (chemická olympiáda, SOČ, Amavet) a za studijní výsledky. Soutěž má dvě kola. V prvním kole studenti prezentují své odborné práce, ve druhém kole prezentují sami sebe, své osobní profily. Studenty hodnotí čtyřčlenná komise složená ze zástupců společnosti SYNPO a. s., Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a dvou zástupců školy. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 6. 6. 2013 v sále KD Hronovická v Pardubicích s spolu se slavnostním předáváním maturitního vysvědčení. Výsledky vyhlásil osobně pan Ing. Martin Navrátil, Ph.D. generální ředitel společnosti SYNPO a. s., společně s pardubickou senátorkou paní Mgr. Miluší Horskou. Za nejlepší odborné práce v oblasti chemie, umístění v chemické olympiádě a za studijní výsledky v letošním školním roce byli oceněni studenti Veronik Kropáčková (4.C) 1. místo, Dagmar Binková (4.B) 2. místo a Jiří Kotera (4.A) 3. místo. K úspěchu žákům gratulujeme. Společnosti SYNPO a. s. děkujeme za podporu nadaných studentů naší školy. Ročník 2012/2013.