English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Na kolech na dětské tábory

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0012 je realizován zábavně poznávací program plný chemických pokusů nazvaný „Věda a technika na kolech za dětmi na letních táborech“, neboť i o prázdninách se lze buď naučit něco nového, nebo oprášit znalosti chemie ze školy. Během prázdnin navštívíme 8 letních dětských táborů. Náš program je zhruba čtyřhodinový. Děti si mohou vyrobit výrobek z moduritu, aby si ověřily, že modurit vlivem tepla tvrdne, zviditelnit vlastní DNA, vyzkoušet si dělení přírodních a syntetických barviv (pomocí principu chromatografie), dokázat bílkoviny v potravinách, hrát jsi se suspenzí škrobu a vody, stanovit kyselost látek pomocí přírodních indikátorů, pozorovat, jak fluoreskují přírodní látky, zkoumat redoxní vlastnosti glukózy a vitamínu C nebo růst barevných krystalů anorganických solí, a při výrobě zmrzliny, která v létě vždy osvěží, se seznámit s vlastnostmi a využitím kapalného dusíku. O tom, že má odpoledne s chemií u dětí velký úspěch, svědčí jejich zaujetí při provádění jednotlivých pokusů a také zápis postupů, aby na nic nezapomněly a mohly se doma pochlubit rodičům a kamarádům. Rádi od dětí přijímáme pozvání na tábor zase o příštích prázninách, kde si budou moct  doplnit a vyzkoušet to, co letos nestihly. Již jsme navštívili tábory: Mama Klub v Chrudimi (4.7.), Junák Přelouč ve Zderazi (5.7.) a LT Srub, Rabštejn (12.7.). V červenci se ještě těšíme na děti na táboře ve Vranicích (15.7.), na LT Srub v Rabštejně (19.7.), na LT Semín (21.7.), na táboře ZŠ a MŠ Prosetín ve Svratouchu (22.7.) a na táboře v Horní Cerekvici (30.7.).