English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Středoškolská odborná činnost 2014 (SOČ)

Ve školním roce 2013/2014 obhajovalo práci SOČ celkem 10 studentů obhajujících celkem 8 prací v oborech Chemie a Fyzika. Všech 8 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupilo 5 odborných prací. Do národního kola postoupil pouze Zbyněk Liška ze třídy 4C. Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti!

Krajské kolo

Obor Jméno Název práce Umístění Postup do národního kola
03 Chemie Veronika Kropáčková Syntéza a studium oxidických pigmentů 3. místo nepostupuje
03 Chemie Petr Resl Modifikace epoxidů za účelem zvýšení houževnatosti 4. místo nepostupuje
02 Fyzika Dagmar Binková Chalkogenidové luminofory pro fotoniku 4. místo nepostupuje
02 Fyzika Zbyněk Liška Zkoumání nitkové koroze pod organickými povlaky 2. místo  postupuje

Okresní kolo

Obor

Jméno

Název práce

Umístění

Postup do krajského kola SOČ

03 chemie Šárka Faltusová, Kateřina Joštová
Barvení lnu
6.–7. místo nepostupují
03 chemie Petr Resl Modifikace epoxidů za účelem zvýšení houževnatosti 3. místo postupuje
03 chemie Petra Škraňková, Denisa Mazánková Analýza textilních pomocných prostředků 2. místo postupují
03 chemie Veronika Kropáčková Syntéza a studium oxidických pigmentů 1. místo postupuje
03 chemie Jiří Kotera Studium vlivu experimentálních podmínek na provedení Bělousovy-Žabotinského reakce 6.–7. místo nepostupuje
02 fyzika Dagmar Binková Chalkogenidové luminofory pro fotoniku 1. místo postupuje
02 fyzika Jan Kvapil Charakteristika amorfního Ge-Sb-Se 3. místo nepostupuje
02 fyzika Zbyněk Liška Zkoumání nitkové koroze pod organickými povlaky 2. místo postupuje