English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TFA Dubno 2014

V pátek 13. června 2014 se konala v Příbrami – Dubně na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti soutěž v disciplínách TFA, 1. ročník Středoškolského mistrovství České republiky TFA DUBNO 2014. Zkratka TFA znamená Toughest Firefighter Alive. V překladu to znamená „Nejsilnější hasič přežívá“. Pro ty, kteří nevědí, co taková soutěž obnáší: Po startu závodník roztahuje dvě hadice B/75 s proudnicemi B, a poté pokládá půlspojky za čáru. Dále následuje Hammer box, po něm na dalším úseku je dvoumetrová bariéra. Po přeskočení bariéry přibíhá závodník ke dvěma kanystrům o objemu 20 l, se kterými oběhne kužel a vrátí je na původní místo. Dalším úsekem je záchrana osoby – přemístění osmdesátikilové figuríny. Posledním úkolem na trati je výstup do třetího patra “VĚŽE“ a zastavení časomíry pomocí tlačítka. Soutěž je fyzicky velmi náročná a není nic neobvyklého, když závodník soutěž nedokončí. Z našich žáků se povedlo hned sedmi soutěžícím dokončit v konkurenci další téměř stovky soutěžících celý závod a se rozhodně neztratili! V kategorii dorostenky: 10. místo Amálie Kosinová 12. místo Jana Vaňoučková 15. místo Michaela Kolářová V kategorii dorostenci: 5. místo Roman Benýšek 14. místo Josef Hermon 21. místo Patrik Kligl 22. místo Kryštof Dušek