English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Adaptační kurzy 3. – 5. 9. 2014

V prvním týdnu nového školního roku absolvovali žáci prvních ročníků se svými novými spolužáky a třídními učiteli adaptační kurzy. Součástí adaptačních kurzů byly různé teambuildingové hry, jejichž cílem je stmelení kolektivu, oživení týmové atmosféry, budování nových vztahů a společný zážitek. Přejeme všem žákům, aby jim nadšení a elán zůstal po celou dobu studia.