English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Dny požární ochrany

S novým školním rokem jsme se opět ponořili do realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Jednou z aktivit jsou také Dny požární ochrany, které jsou určeny pro žáky ZŠ. Ve dnech 26. 9. a 30. 9. se uskutečnily akce v Kolíně a v Hradci Králové. Žákům byly vysvětleny základy požární ochrany, vliv oxidačních látek na průběh hoření, manipulace s nebezpečnými látkami. Součástí přehlídky byla také ukázka požárního útoku, který si žáci mohli vyzkoušet na vlastní kůži.