English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Reprezentační výběr dorostu SH ČMS v požárním sportu pro rok 2015

Za slunečného počasí se v neděli 12. října v novém sportovním areálu naší školy konal výběr dorostenců a dorostenek věkové kategorie 13 – 18 let, který pořádala ÚORM SH ČMS za účelem vytvoření národních reprezentačních družstev v požárním sportu.

Zájem mladých sportovců byl opravdu velký – přihlásilo se téměř 150 uchazečů! Spolu s nimi dorazil také početný doprovod  – rodiče, trenéři, vedoucí týmů.

Velkým překvapením byla vlastní výkonnost přihlášených, kterou testovali trenéři a trenérky na několika stanovištích na dráze a na věži. Bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší, které čeká příprava na reprezentaci naší republiky pro příští mistrovství světa dorostu.

Poděkování patří několika studentům ze třídy 4PO, kteří pomáhali s organizací této soutěže a věnovali jí svoji volnou neděli, dále panu řediteli za jeho osobní nasazení a také sborům dobrovolných hasičů Pardubice-město a Pardubice-Polabiny, které se spolupodílely na zajištění občerstvení pro cca 250 přítomných.

Celá akce se stala „zatěžkávací zkoušku“ nového sportovního areálu a organizačních schopností pořadatelů. Podle ohlasů zúčastněných byla akce velmi zdařilá.