English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Anglické představení pro žáky

Divadelní společnost Bear je mezinárodní divadelní společnost, která se zabývá výukou angličtiny na středních i základních školách formou interaktivních divadelních představení.

Na SPŠCH Pardubice žáci zhlédli představení English History (Part 1), které žáky seznámilo s britskou historií od bitvy u Hastings v roce 1066 až po vládu Jindřicha VIII. Celé představení a dlouhé historické období odehráli pouze tři herci s minimem rekvizit. Výkony herců byly skvělé a atmosféra byla velmi inspirativní a přátelská. Žáci byli zapojeni do představení, sami se ho aktivně účastnili, odpovídali na otázky, reagovali na podněty a sami ztvárnili některé historické osobnosti.

Odezva mezi žáky i pedagogy, kteří se představení zúčastnili, byla mimořádně pozitivní. Žáci se zapojili a přesvědčili se o svých jazykových schopnostech a dovednostech, současně pochopili některé historické souvislosti.

Cílem tohoto představení bylo posílit u studentů pozitivní motivaci ke studiu angličtiny a nabídnout inovativní a efektivní přístup k výuce.

Bear Educational Theatre – http://www.thebeartheatre.com/en