English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Návštěva Ing. Pernicové ve škole

Dne 11. 11. 2014 navštívila naši školu náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči Pardubického kraje Ing. Jana Pernicová. Důvodem její návštěvy bylo zjištění stavu probíhajících projektů, které naše škola realizuje, především projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012. Zároveň se seznámila s nově vybudovaným zázemím pro výuku našich žáků. Po krátké schůzce, kde zazněly všechny podstatné informace a které se zúčastnil užší projektový realizační tým, byla náměstkyně hejtmana provedena po celé budově školy. Prohlédla si jednotlivé laboratoře, odborné učebny a nově zakoupené vybavení učeben financované z jednotlivých projektů.