English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

TECHNOhrátky naruby

V úterý 25. listopadu 2014 zažila naše škola TECHNOhrátky naruby. Na závěr letošní části oblíbeného projektu na podporu technického vzdělávání, který je zaměřen zejména na žáky 8. a 9. tříd, se tentokrát uskutečnil speciální seminář pro kariérní a výchovné poradce základních škol Pardubického kraje. Pedagogové si tak poprvé na vlastní kůži vyzkoušeli kompletní program TECHNOhrátek včetně manuálních a vědomostních soutěží.

Na 25 účastníků ze všech okresů pardubického regionu čekalo pět atraktivních stanovišť s často netradičními manuálními úkoly.

„Například v kriminalistice si vyzkoušeli snímání otisků prstů, v rámci střelecké přípravy došlo i na střelbu z laserové pistole, v laboratořích mikrobiologie a chemie prováděli pokusy s různými látkami, při požární ochraně se seznámili s technikami slaňování. Největší ohlas však vyvolal stanoviště zdravovědy, kde zdejší žáci tak věrohodně nasimulovali zranění s tepenným krvácením včetně kolapsu a tratoliště krve, až to skoro vypadalo, že v některých případech budou potřebovat lékařskou pomoc spíše pedagogové,“ vyjmenovala část aktivit Eva Hromádková, manažerka projektu TECHNOhrátky.

Po workshopu na jednotlivých stanovištích následovala diskuzní část semináře za účasti zástupců odboru školství a kultury KÚ Pardubického kraje, Úřadu práce, Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, významných zaměstnavatelů a Univerzity Pardubice.

Na závěr celé akce došlo i na vyhlášení vítězů soutěží a rozdělení cen. Ovocný dort za manuální činnosti si odneslo družstvo výchovných poradců z okresu Svitavy. Naopak nejlepší teoretické znalosti předvedlo ve vědomostním kvízu družstvo z okresu Ústí nad Orlicí posílené o pracovnice pardubického Úřadu práce.