English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická olympiáda 2014 – 15

51. ročník

Chemická olympiáda 51. ročník – přehled výsledků

Kategorie E – 6. 12. 2014 Krajské kolo Univerzita Pardubice

Žák                                                  Umístění třída
David Friedl                                         1. místo 3A
Lukáš Janecký                                     2. místo 3A

Chemická olympiáda je každoročně připravována pro studenty základních a středních škol. Podle věku soutěžících se rozlišují tyto kategorie:

B pro 2. a 3. ročníky všech typů středních škol

E pro 3. a 4. ročník středních odborných škol s chemickým zaměřením.

C pro 1. a 2. ročníky všech typů středních škol

Každá kategorie je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola. Nejprve se všichni seznámí se zaměřením úloh v domácím kole. Zadání naleznou na stránkách chemické olympiády

www.natur.cuni.cz/cho

Pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol je připraveno školní a oblastní kolo.

Kategorie A, E a B je pak rozšířena ještě o celostátní kolo, které je jakýmsi vyvrcholením celé Chemické olympiády. Úlohy se v jednotlivých kolech stávají postupně těžšími a těžšími, důraz je však kladen především na logické úvahy studentů a ne na jejich faktografické znalosti, které nabudou hlavně v domácím kole nastudováním doporučené literatury.

Všechny kategorie jsou ve všech kolech rozděleny na teoretickou a praktickou část. Od kategorie B se teoretické úlohy začínají dělit do tématických okruhů anorganická a organická chemie, kategorie A a E je rozdělena na anorganickou (a obecnou), organickou, fyzikální chemii a biochemii.

Chemická olympiáda 50. ročník – přehled výsledků

Kategorie B Školní kolo
Žák
Julie Seidelmannová 3A
Andrea Šandová, 3A 3A
David Friedl, 2C 2C
  Krajské kolo:
Žák Místo
David Friedl, 2C 5. místo
Julie Seidelmannová, 3A 6. místo
Andrea Šandová, 3A 13. místo
  Kategorie C Školní kolo
Žák třída
David Friedl 2C
Lukáš Janecký 2C
Iva Čečerová 1C
Miloslav Tecl 1C
Anna Rejzková 1B
Jakub Sedláček 1A
  Krajské kolo:
Žák Místo
David Friedl, 2C 2. místo
Anna Rejzková, 1B 4. místo
Lukáš Janecký, 2C 6. místo