English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Úspěch v chemické olympiádě

Dne 6. 12. 2014 se na FCHT Univerzity Pardubice konalo Krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A a E. Této soutěže se zúčastnili dva žáci naší školy Lukáš JaneckýDavid Friedl. Kategorie E je určena pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol s chemickým zaměřením. K dosaženým výsledkům gratulujeme.