English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

3B v Ostravě-Vítkovicích

Ve dnech 23. a 24. dubna se žáci třídy 3B zúčastnili exkurze v Ostravě-Vítkovicích. Absolvovali náročný program, během kterého navštívili areál Dolních Vítkovic, kde se v letech 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo. Navštívili také hornické muzeum v Landek Parku a VŠB – TU Ostrava. První den dopoledne byl věnován interaktivní prohlídce tzv. Malého světa techniky, který je zřízen v budově někdejší energetické ústředny U6. Na žáky čekala asi stovka exponátů představujících vše, co bylo za posledních dvě stě let vymyšleno na poli vědy a techniky. Seznámili se s dějinami techniky od parního stroje přes strojírenství a výrobu oceli, až po létání do kosmu.Odpoledne byli účastníci exkurze provedeni naučnou prohlídkovou trasou po stopách výroby surového železa, součástí které byl výstup na vysokou pec č. 1 až do výšky 65 m. Z jejího vrcholku mohli žáci kromě výhledu na Ostravu a nedaleké Beskydy vidět důl Hlubina, z něhož putovalo uhlí do přilehlé koksovny. Žáci se také podívali do nitra vysoké pece a vyslechli výklad o technologii výroby železa a oceli. Druhý den následovala prohlídka hornického muzea v Landek Parku, kde žáci zhlédli unikátní expozici ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam sfárali důlní jámou v těžní kleci. Potom si prohlédli expozici báňského záchranářství. Odpoledne navštívili laboratoře analytické chemie a prohlédli si geologickou sbírku na Vysoké škole báňské – Technické Univerzitě Ostrava. Program exkurze byl velmi bohatý a poměrně náročný na fyzickou zdatnost účastníků. Velkým přínosem je jistě fakt, že si žáci zopakovali a upevnili poznatky z teoretické výuky. Ing. Markéta Tefrová

léto 2022