English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Národní kolo soutěže AMAVET 2015 a Vernadského soutěž

Ve dnech 23.–24. 4. 2015 se žáci Iveta Podhorná (4B), Martin Chejn (4B) a Lukáš Janecký (3A) zúčastnili národního kola soutěže AMAVET 2015, ve které obhajovali svou badatelskou činnost. Iveta Podhorná a Martin Chejn s projektem „Vliv vnějších podmínek na objemovou aktivitu radonu a využití membránové separace“ získali 9. místo. Dále obdrželi ocenění Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a ocenění společnosti RICOH. Lukáš Janecký s projektem „Příprava a charakterizace sloučenin prvků 1., 13. a 14. skupiny koordinovaných NCN chelátujícími ligandy …“ obsadil 2. místo spolu s právem zúčastnit se soutěže INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu. Lukáš Janecký se současně zúčastnil Vernadského soutěže v Moskvě. Tato soutěž byla rozdělena do dvou částí. První část soutěže byla založena na prezentaci posterů po jednotlivých sekcích. Do druhé části soutěže postoupilo 10 nejlepších projektů z každé sekce a poté proběhla jejich následná prezentace formou otevřené konference. Na slavnostním zakončení soutěže  obdržel Lukáš Janecký nejvyšší ocenění ruské Akademie věd za práci v oblasti chemie. Lukášovi patří obrovské díky za  perfektní reprezentaci naší školy!
léto 2022