English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výsledky krajského kola chemické olympiády v kategorii B

V sobotu 25. 4. 2015 se uskutečnilo na Univerzitě Pardubice krajské kolo chemické olympiády v kategorii B, která je určena pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol. Do tohoto kola postoupilo 15 žáků z 5 středních odborných škol a gymnázií Pardubického kraje. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické a praktické laboratorní úlohy. Naši žáci dosáhli velmi pěkných výsledků – na 2. místě se umístila Anna Rejzková z 2B a na 3. místě, s rozdílem 0,15 bodu, se umístil David Friedl ze třídy 3A. Gratulujeme!