English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Máme to v kapse!

V pátek 5. června se v Kongresovém sále Atrium Paláce Pardubice rozdávala maturitní vysvědčení absolventům 2015. Celé odpoledne se neslo v duchu předávání filmových Oscarů a stejně jako světové celebrity získávající ocenění v kategorii Nejlepší herecký výkon v hlavní roli, museli i letošní maturanti svůj „nejlepší“ výkon v hlavní roli předvést v druhé polovině května, kdy na naší škole probíhaly ústní maturitní zkoušky. Těm předcházely jejich písemné a praktické části.

Od 18. do 20. května maturovali studenti oborů chemicko-farmaceutická výrobafarmaceutické substance, od 25. do 27. května probíhaly ústní maturity studentů oboru analytická chemie a poprvé maturovali také studenti oboru požární ochrana. Nakonec před maturitní komisi 1. června předstoupili studentky oboru kosmetické služby a poprvé i studenti nástavbového oboru bezpečnostní služby.

Během nekonečně dlouhých sedmi dnů vyslechli předsedové a předsedkyně maturitních komisí obrovské množství více i méně zdařilých výkonů a zkoušející spolu s přísedícími spravedlivě ohodnotili všechny maturanty například z češtiny, angličtiny, chemické technologie, ekonomiky, biologie, zdravovědy, požární prevence, kriminalistiky, analytiky či kosmetiky.

Říká se, že maturita je zkouškou z dospělosti. Něco na tom bude, protože připravit se na tři nebo čtyři různé většinou nesouvisející předměty, zvládnout to v krátkém čase, mluvit spisovně a plynule, prokázat praktické dovednosti a ještě udržet pekelně napnuté nervy na uzdě až do poslední chvíle, to už je výkon dospěláka.

Všem letošním „dospělákům“ – absolventům upřímně gratulujeme, v hereckých výkonech v roli maturantů obstáli, a tak už jim zbývá jen popřát, aby všechny své další role, které je v životě čekají, zvládli stejně úspěšně a nezapomněli při tom na roky strávené na SPŠCH Pardubice.