English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Festival vědy a techniky pro děti a mládež

EXPO SCIENCE AMAVET 2017

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2016/2017 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana Pardubického kraje, X. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Okresní kolo pro PardubiceChrudim se koná 16. února 2017 v Pardubicích. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná v březnu 2017 v Pardubicích.

Přihlásit do soutěže se můžete elektronickou přihláškou, kterou zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže AMAVET, z. s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 – Chodov do 31. ledna 2017. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na adrese www.fvtp.cz.

Odměny v soutěži

V kategorii JUNIOR se nejlepší řešitelé i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné zahraniční stáže ve Francii.
V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní soutěže I-SWEEEP od 3. až 7. května 2017 v Houstonu, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v dubnu 2017 a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2018 v USA.

Úspěchy předešlých let

Národní finále EXPO SCIENCE AMAVET proběhlo ve dnech 14. a 15. dubna 2016 v budově Akademie věd za účasti našich studentů: Kateřina Matoušová a Karel Bartoš.

Žáci naší školy se ve dnech 10. a 11. 3. 2016 zúčastnili IX. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o posterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů.
Krajského kola se zúčastnili:

Karel Bartoš – I. místo v kategorii Středoškolák s projektem Příprava a charakterizace vybraných C,N-chelatovaných organocíničitých azidů a jejich využití v tzv. click chemii
(diplom a stipendium ve výši 4000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Martin Kolář – II. místo v kategorii Středoškolák s projektem Epoxidová lepidla
(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Vladimír Horka – II. místo v kategorii Středoškolák s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu
(diplom a stipendium ve výši 2.000,-Kč/měsíčně v 1.r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Kateřina Matoušová – III. místo v kategorii Středoškolák s projektem Vlastnosti organických povlaků obsahující pigmenty na bázi SiO2 s/bez povrchové úpravy PANI, PPDA a ZnFe2O4 při OKP = 1% a 10%
(diplom a stipendium ve výši 1000,-Kč/měsíčně v 1. r. Bc.studia v případě studia na FChT)

Nejprestižnější středoškolské soutěže INTEL ISEF, která se konala letos ve Phoenixu, se zúčastnil Lukáš Janecký. Bohužel se nám v letošním ročníku nepodařilo získat ocenění.

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.


EXPO SCIENCE AMAVET 2015

Národní kolo 23. a 24. dubna proběhlo v Praze národní kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, kterého se zúčastnili i žáci naší školy: Lukáš Janecký (3A), Iveta Podhorná (4B) a Martin Chejn (4B). Lukáš Janecký se svým projektem obsadil 2. místo a zajistil si tak právo účasti na mezinárodní soutěži INTEL ISEF 2016 ve Phoenixu. Iveta PodhornáMartin Chejn obsadili se svým společným projektem 9. místo. Výsledková listina národního kola. Žáci naší školy se ve dnech 19. a 20. 3. 2015 zúčastnili VIII. ročníku soutěže Fetivalu vědy a techniky pro děti a mláděž (Expo Science AMAVET), která podněcuje zájem o technické obory v Pardubickém kraji a je v ČR soutěží ojedinělou. Jedná se o polsterovou prezentaci vědecké činnosti žáků základních a středních škol. Naši studenti dosáhli významných úspěchů. Lukáš Janecký s projektem Příprava a charakterizace sloučenin prvků 1., 13. a 14. skupiny koordinovaných NCN chelatujícími ligandy a jejich potenciální využití jako iniciátorů při vzniku biodegradovatelných polymerů postoupuje do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 4 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia, dále obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč a zúčastní se Vernadského soutěže v Moskvě. Iveta PodhornáMartin Chejn s projektem Vliv vnějších podmínek na objemovou aktivitu radonu a využití membránové separace postupují do národního finále XXII. ročníku soutěže EXPO SCIENCE AMAVET v Praze. Zároveň získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia. Vladimír Horka s projektem Aktivace uhlíkových struktur a jejich hodnocení v polymerním materiálu získal stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 2 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia a obdržel cenu společnosti CONTIPRO Group s.r.o, Dolní Dobrouč. Jana MarečkováMichal Mach s projektem Chalkogenidová skla dotovaná prvky vzácných zemin získali stipendium na Univerzitě Pardubice ve výši 1 000 Kč/měsíčně v 1. ročníku bakalářského studia. Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích.