English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Středoškolská odborná činnost 2015 (SOČ)

Ve školním roce 2014/2015 obhajovalo práci SOČ celkem 14 studentů obhajujících celkem 12 prací v oborech Chemie, Fyzika, Ochrana životního prostředí a Zdravotnictví. Všech 12 prací postoupilo ze školního kola do okresního kola. Z okresního kola do krajského kola postoupily 4 odborné práce (Michal Lorenc (4C), Lukáš Janecký (3A), Martina Vacková (4C) a společný projekt Ivety Podhorné (4B) a Martina Chejna (4B). Do národního kola postoupil pouze Lukáš Janecký ze třídy 3A. Všem soutěžícím gratulujeme a přeje mnoho úspěchů v další badatelské činnosti! Výsledky:
Jméno Třída obor Umístění/okresní, krajské kolo apod.
Nikola Jakubcová 4B fyzika 6. místo/okresní kolo
Vladimír Horka 4B fyzika 4.-5. místo/okresní kolo
Michal Lorenc 4C fyzika 3. místo/okresní kolo; 2. místo/krajské kolo
Michal Chejn 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Jakub Kučera 4B chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Lukáš Janecký 3A chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 2.místo/krajské kolo
Slavomír Kollert 4A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Karel Bartoš 3A chemie 5.-8. místo/okresní kolo
Patrik Plaček 4A chemie 4. místo/okresní kolo
Martina Vacková 4C chemie 2.-3. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Patrik Břeň 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Karel Macek 3B zdravotnictví 3. místo/okresní kolo
Martin Chejn 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo
Iveta Podhorná 4B Ochrana ŽP 1. místo/okresní kolo; 3. místo/krajské kolo

Do začátku školního roku zbývá...