English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Ptačí lokality očima studentů

Er

Dne 22.9. 2015 se pro studenty, kteří se zapojili do mezinárodního
projektu „On the Wings of Europe“, pořádala exkurze do NPR Bohdanečské rybníky. Hlavním cílem bylo podvečerní pozorování ptáků pod vedením Ph.D. Martina Paclíka, zaměstnance Muzea východních Čech, a získávání informací o této významné ptačí oblasti.   12030752_1065779576767992_726148643_n Dne 17. 9. 2015 se pro studenty, kteří se zapojili do mezinárodního projektu „On the Wings of Europe“ i pro další zájemce o biologii a ekologii, pořádala v 16:00 hodin v ODB3 (H108) přednáška pana Martina Paclíka, Ph.D. o ptačích lokalitách, pozorování a kroužkování ptáků a dalších zajímavých tématech. Žáci získali mnoho informací, které při práci na projektu mohou průběžně použít.

Er