English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Cena udržitelného rozvoje

Střední průmyslová škola chemická Pardubice a Synthesia, a.s. jsou laureáty Ceny udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu České republiky.

Součástí tradičního Večera s českou chemií, konaného již potřetí v Národním technickém muzeu, bylo i udělení Cen udržitelného rozvoje SCHP.  Lesk Večeru dodala účast ministra průmyslu a obchodu Ing. Jana Mládka, CSc., ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce, předsedy Odborového svazu ECHO Judr. Zdeňka Černého, MBA a dalších významných hostů. Rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání, v rámci kterého proběhla řada odborných akcí. Dlouhodobá spolupráce podniků a škol v jednotlivých regionech vyústila v realizaci Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl. Synthesia, a.s. a Střední průmyslová škola chemická Pardubice jsou v této oblasti spolupráce nejúspěšnějšími organizacemi. Představenstvo SCHP ČR ocenilo jejich celkovou činnost udělením Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR. Nejvyšší ocenění převzali Ing. Josef Liška, generální ředitel společnosti Synthesia, a.s. a Ing. Jan Ptáček, ředitel SPŠCH Pardubice. Cena udržitelného rozvoje byla zřízena v roce 2006 představenstvem SCHP ČR jako reakce na Celosvětovou chartu Responsible Care. Využila desetiletých zkušeností s realizací celosvětového dobrovolného programu odpovědného podnikání v chemii Responsible Care v České republice i nově zřízené Ceny evropského chemického svazu Cefic. Ocenění potvrzuje, že způsob podnikání členské společnosti naplňuje základní principy trvale udržitelného rozvoje tak, jak byly v roce 1992 definovány na Summitu OSN v Rio de Janeiru. Cena je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální, a tím přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění uděluje představenstvo SCHP ČR.