English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Druháci v České televizi

Jak se ovládá kamera? Jak se digitálně upravují natočené pohádky či zprávy? Jak vypadají studia známých pořadů? Odpovědi na tyto otázky se dozvěděli žáci třídy 2KPO, kteří se dne 26. října 2015 zúčastnili exkurze do České televize. Žáci měli možnost nahlédnout do zpravodajského studia ČT sport, greenscreenového studia nebo studia pořadů Sama doma a Kouzelná školka. Zájemci se mohli postavit za kameru nebo si vyzkoušet čtecí zařízení a stát se tak na chvíli moderátory. Dále měli jedinečnou příležitost vidět při práci počítačové grafiky, kteří právě upravovali novou českou pohádku, jež poběží v televizi v průběhu vánočních svátků.