English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Ředitelské volno 16. 11. a 21.–22. 12. 2015

Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 27. 10. 2015 usnesením R/2242/15 vzala na vědomí  vyhlášené  dny ředitelského volna   16. 11. a 21.–22. 12. 2015.