English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Slavnostní otevření Vzdělávacího centra CHBPO na SPŠCH

Víte, co mají společného Tomáš Bolen a David Třešňák ze 4PO, ředitel SPŠCH Ing. Jan Ptáček a ještě například člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Václav Kroutil? Ve středu 21. října všichni slanili z cvičné věže pro požární útok, která se tyčí na nově vybudovaném sportovišti školy, přímo na věži přestřihli pásku a tím oficiálně uvedli do provozu ovál s tartanovým povrchem pro požární sport, cvičnou věž pro požární útok a laboratoře pro výuku chemie v požární ochraně a bezpečnostním oboru. Slanění proběhlo při příležitosti slavnostního otevření Vzdělávacího centra CHBPO Pardubického kraje (projekt modernizace a rekonstrukce prostor SPŠCH pro vzdělávání žáků v oborech Aplikovaná chemie, Požární ochrana, Chemik a Bezpečnostně právní činnost). Vyzkoušet si přímo na místě nové vybavení Vzdělávacího centra přišli také další hosté, např. vedoucí odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss, generální ředitel Synthesia a.s. Ing. Josef Liška, generální ředitel Explosia a.s. Ing. Josef Tichý, CSc., starosta KSH ČMS Pardubického kraje Josef Bidmon, starosta KSH ČMS kraje Vysočina Jan Slámečka, vedoucí oddělení ISZ a služeb krajského ředitelství HZS ČR plk. Ing. Ivo Oprchalský, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za investice a majetek Ludmila Navrátilová, Bc. Martina Pokorná z odboru rozvoje fondů EU, cestovního ruchu a sportu Pardubického kraje, vedoucí redakce Chemagazínu Tomáš Rotrekl a další. Pořízení moderního materiálně-technického vybavení a stavební úpravy objektů školy přispěje ke zvýšení dovedností a odborné kvalifikace našich žáků. Během dopoledne zdolávala řada studentů oboru Požární ochrana překážky v plné hasičské výzbroji, další přenášeli 80 kg vážící figurínu, jiní trénovali běh přes zábrany a zapojování hadic, což jsou disciplíny v soutěži TFA. Zástupcům tisku pak v rozhovoru sdělil své dojmy také student 1PO Zdeněk Zástěra. Velké díky patří nejen žákům zmíněných oborů za pomoc při realizaci středečního dopoledne, ale také pětici učitelů a organizačnímu týmu školy za hladký průběh celé akce a za propagaci naší SPŠCH.