English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní kolo SOČ 2016

Dne 17.2.2016 proběhlo na naší škole školní kolo 38. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Naši žáci letos soutěží v oborech chemie, fyzika a strojírenství. 

Školního kola se zúčastnilo 13 žáků třetího a čtvrtého ročníku. Soutěžící vypracovali písemnou zprávu, kterou předem zaslali k prostudováni hodnotící komisi. V průběhu soutěže přednesli obhajobu své práce a diskutovali o výsledcích s členy komise. Hodnotící komise byla složena z vyučujících SPŠCH Pardubice, zástupce Univerzity Pardubice a společnosti SYNPO.

Předvedené výkony byly velmi hodnotné. Je třeba ocenit, že žáci se věnují SOČ ve svém volném čase a přistupují k zadaným úkolům velmi zodpovědně. Do okresního kola, které se bude konat 13.4. v Chrudimi, postoupilo deset prací.

Přejeme žákům hodně zdaru v dalších soutěžních kolech.

Markéta Tefrová