English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Termín pro odevzdání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení:

Název oboruKód oboruTermín odevzdání
přihlášek
Bezpečnostní služby 68-42-L/51 2. 5. 2016
Vlasová kosmetika 69-41-L/52 2. 5. 2016
Chemik operátor 28-42-L/51 2. 5. 2016
Chemik 28-52-H/01 2. 5. 2016
Aplikovaná chemie 28-44-M/01 16. 5. 2016

Termín konání druhého kola přijímacích zkoušek pro obory Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika a Chemik operátor je stanoven 16. 5. 2016.

Přečtěte si také celé Rozhodnutí 44/2016, kde naleznete i kritéria pro přijetí.