English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Druhé kolo přijímacích zkoušek

Termín pro odevzdání přihlášek do druhého kola přijímacího řízení:

Název oboru Kód oboru Termín odevzdání
přihlášek
Bezpečnostní služby  68-42-L/51  2. 5. 2016
Vlasová kosmetika  69-41-L/52  2. 5. 2016
Chemik operátor  28-42-L/51  2. 5. 2016
Chemik  28-52-H/01  2. 5. 2016
Aplikovaná chemie  28-44-M/01  16. 5. 2016

Termín konání druhého kola přijímacích zkoušek pro obory Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika a Chemik operátor je stanoven 16. 5. 2016.

Přečtěte si také celé Rozhodnutí 44/2016, kde naleznete i kritéria pro přijetí.