English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Třetí kolo přijímacích zkoušek

Termín pro odevzdání přihlášek do třetího kola přijímacího řízení:

Název oboru Kód oboru Termín odevzdání
přihlášek
 Bezpečnostní služby  68-42-L/51  27. 5. 2016
 Vlasová kosmetika  69-41-L/52  27. 5. 2016
 Chemik operátor   28-42-L/51   27. 5. 2016
 Chemik   28-52-H/01   27. 5. 2016

Termín konání třetího kola přijímacích zkoušek pro obory Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika a Chemik operátor je stanoven 13. 6. 2016.

Přečtěte si také celé Rozhodnutí 45/2016, kde naleznete i kritéria pro přijetí.