English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Sdělení vedení školy:

Všichni uchazeči, kteří se přihlásili do 2. kola na obor Aplikovaná chemie, jsou přijati a mohou odevzdat zápisový lístek.

Všichni uchazeči, kteří dnes, tj. 16. 5. 2016 psali přijímací testy na nástavbová studia (Vlasová kosmetika, Chemik operátor a Bezpečnostní služby) jsou přijati.

Žádáme uchazeče o studium nástavbové o zpětnou vazbu (e-mail, telefonicky), zda ke studiu nastoupí.