English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Odborná návštěva delegace Zakarpatské oblasti

Ve čtvrtek 23. 6. 2016 naši školu navštívila delegace Zakarpatské oblasti – Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace a Hasičského záchranného sboru státní služby Ukrajiny.

Cílem návštěvy byla nejen prohlídka školy a ukázka vybavení pro obor Požární ochrana, ale i dohoda o budoucí spolupráci a navázání pracovních a osobních vztahů.

Delegaci ve složení plk. Roman Hudak (vedoucí státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), Oleksandr Bespalko (vedoucí personálního managementu státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), pplk. Vasyl Varga (vedoucí 1. státního Hasičského záchranného sboru státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), pplk. Iaroslav Babiak (vedoucí kanceláře státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), pplk. Vasyl Holyš (vedoucí 2. státního Hasičského záchranného sboru státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti), Vasyl Hudak (zástupce pro kulturu Tjačevského okresu) a Volodymyr Čubyrko (ředitel fondu ViZa) doprovázeli zástupci kraje, školy a dalších institucí, Ing. Aleš Boňatovský (tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje), Josef Bidmon (starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje), Ingrid Kleinová (referent oddělení komunikace a vnějších vztahů), Josef Syrůček (náměstek starosty Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje), plk. Ing. Miroslav Kvasnička (ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje), plk. Ing. Ivo Oprchalský (vedoucí oddělení IZS a služeb Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje), Mgr. Dita Sankotová (zástupkyně ředitele Střední průmyslové školy chemické Pardubice) a Mgr. Markéta Oprchalská (učitelka odborného předmětu požární ochrana, Střední průmyslové školy chemické Pardubice).