English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Čtvrté kolo přijímacího řízení

Termín k odevzdání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení k doplnění kapacity pro obory Bezpečnostní služby, Chemik operátor a Chemik je stanoven na 31. 8. 2016.

Zde si můžete přečíst celé Rozhodnutí 94/2016.