English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Obnovení dodávky vody

Jelikož se závadu na vodovodní přípojce podařilo odstranit, bude dnes (tj. čtvrtek 22. 9. 2016) probíhat výuka opět dle platného rozvrhu!