English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Návštěva ministra vnitra ČR

V úterý 4. 10. 2016 navštívil naši školu Milan Chovanec, ministr vnitra České republiky. Během této návštěvy si prohlédl prostory školy a besedoval se studenty oborů Požární ochrana a Bezpečnostně právní činnost. Spolu s ním přijel rovněž JUDr. Petr Hulinský – náměstek ministra vnitra, JUDr. Jan Chvojka – poslanec PČR, MUDr. Vladimír Ninger – primář, radní města Pardubice a MUDr. Pavel Svoboda – ředitel ZZS Pardubického kraje.