English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Absolventský ples SPŠCH Pardubice

70_let-plakat-ples-web

Vážení kolegové, absolventi, přátelé,
dovolte mi, abych Vás jménem vedení Střední průmyslové školy chemické i jménem svým pozval na

absolventský ples

při příležitosti 70. výročí středoškolského chemického vzdělávání v Pardubicích (a tedy naší školy).

Absolventský ples se uskuteční v sobotu

19. listopadu 2016 od 20 hodin

v kongresovém sále Atrium Palác Pardubice.

Věřím, že naleznete čas se našeho plesu zúčastnit a těším se na příjemný večer ve Vaší společnosti.

 

Ing. Jan Ptáček

ředitel školy

Za potvrzení Vaší účasti budeme rádi.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: absolventskyples@spsch.cz

Vstupenky jsou v prodeji na SPŠCH (sekretariát, p. Pleskotová) od 19.10.2016.
Cena vstupenky je 200 Kč.