English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Naši žáci na odborné stáži na Slovensku

Ve dnech 6.–19. 11. 2016 se 5 žáků oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnilo odborné stáže na Fakultě bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině. Během stáže byli zapojeni do společné výuky se studenty univerzity, prohlédli si některá odborná pracoviště IZS SR, absolvovali několik vycházek v pohoří Velká Fatra nebo navštívili kulturní a historická místa SR jako např. Múzeum Juraja Jánošíka. Tato odborná stáž nebyla přínosem pouze pro žáky, ale díky ní byl položen základní kámen pro rozvoj další spolupráce mezi naší školou a Žilinskou univerzitou v Žilině.