English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Úspěch v matematickém projektu

Žákyně třídy 2B – Kateřina Vašatová, Pavlína Hřebíčková, Pavla VlčkováMichaela Červená byly mezi třiceti nejúspěšnějšími řešiteli v matematickém projektu Ve světě matematických aplikací od Jednoty českých matematiků a fyziků, konkrétně projekt Fraktály?

Výše zmíněné žákyně se navíc ve dnech 3.–4. 12. zúčastní víkendového soustředění na univerzitě v Pardubicích s plně hrazenou účastí.

Gratulujeme!