English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Konference „Pardubice – město chemie II“

V pátek 9. 12. 2016 se na naší škole koná nejen den otevřených dveří, ale i konference „Pardubice – město chemie II“, na níž vystoupí významní hráči na poli chemie v Pardubickém regionu.

Diskutovat se bude o současném stavu chemického průmyslu i vzdělávání v Pardubickém kraji.

Konference probíhá v rámci Evropského týdne odborných dovedností za podpory Domu zahraniční spolupráce.

Pardubice – město chemie II