English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Návštěva děkana FBI UNIZA

Dne 29. 11. 2016 navštívil naši školu Zdeněk Dvořák, děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity v Žilině. Návštěva proběhla v návaznosti na účast našich žáků na výměnné stáži na výše uvedené fakultě. Pan děkan si během setkání prohlédl školu. Zvláštní pozornost věnoval odborným učebnám oboru Bezpečnostně právní činnost (učebna kriminalistiky, praktické kriminalistiky a místa činu) a dále pak chemickým a fyzikálním laboratořím.

V průběhu návštěvy bylo dohodnuto, že v měsíci lednu nebo únoru naši školu navštíví delegace FBI UNIZA, která bude složena ze dvou proděkanek, dvou pedagogů a dvou až tří studentů.